1. Valašská diakonická

Společnost 1. Valašská diakonická s. r. o. je dceřinou společností Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí. Byla založena v roce 2013 za účelem sociálního podnikání. V 1. Valašské diakonické zaměstnáváme  44  zaměstnanců, z toho 40 lidí se zdravotním znevýhodněním.  Důležitá je pro nás kvalita odvedené práce, současně jsme schopni poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní podmínky s ohledem na jejich postižení.

Provozujeme dva sociální podniky: PALOMINO (péče o zahradu, úklidy domácností, ruční mytí interiérů vozidel, čištění náhrobků, atd.) a SECONDHELP (prodej secondhendové a outlettové módy). Firmám poskytujeme náhradní plnění.

Vlastník společnosti – Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí je držitelem označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Tato tzv. Značka spolehlivosti poskytuje dárcům záruku, že její držitel hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá k realizaci svých veřejně prospěšných činností a služeb.