Kaleido

Kaleido přináší svět k těm, kteří už se sami do světa podívat nemohou.

Mladý tým Flying Kale chce přinést hravé digitální inovace konečně i do sociální péče a v roce 2020 se pustil do prvního produktu. Kaleido nabízí originální zážitky ve virtuální realitě, které jsou tvořeny na míru pro seniory a dlouhodobě nemocné pacienty. Cílem je chytře vyřešit problém nedostatečného množství bohatých vjemů z vnějšího světa v životech seniorů v domovech, kvůli kterému strádá tělo i duše.

Jak tyhle virtuální zážitky pro seniory fungují v praxi vám vysvětlí produktové video Kaleida.

Minulý podzim proběhl bezplatný pilotní program ve více než 40 pečovatelských zařízeních po celém Česku a výsledná studie použitelnosti VR v sociální péči potvrdila, že mohou virtuální zážitky nádherně aktivovat vzpomínkyzpestřit šedou rutinu, přinést člověku zase něco nového, na co se může každý týden těšit, a celkově babičky a dědečky psychicky i fyzicky rozproudit, a to včetně těch, kteří jsou upoutaní na křeslo nebo lůžko.

Kaleido už prozářilo den tisícům seniorů v českých domovech a připravuje se na podobné rozdávání radosti i v zahraničí. Kromě tvorby zážitků a rozvoji produktu se tým věnuje osvětovému obsahu, který propaguje rovný přístup k digitálním inovacím nehledě na věk a odborné i široké veřejnosti přibližuje nejrůznější způsoby, jak pečovat (nejen) o naše nejstarší co nejkvalitněji. Aby se z podzimu života stalo druhé jaro. A vzhledem k obrovským negativním dopadům pandemie koronaviru na rozpočty českých pečovatelských zařízených Kaleido také pomáhá domovům hledat firemní sponzory pro pokrytí členských příspěvků tohoto aktivizačního nástroje.