42 Prague

42 Prague je neziskový vzdělávací institut, který připravuje další generaci technických talentů ve střední Evropě. Prostřednictvím inovativního vzdělávacího modelu jsou studenti vedeni tak, aby se stali kvalifikovanými softwarovými inženýry a navrhovali vhodná řešení pro aktuální i budoucí výzvy. V následujících letech 42 Prague vyškolí zdarma stovky budoucích programátorů, kteří budou připraveni na své nové kariéry a profesní role.

42 Prague podporuje a zavazuje se k cílům společenské odpovědnosti (SDGs), ke kterým se hlásí mnoho společností. Zasazují se o kvalitní a bezplatné vzdělávání, rovnost žen a mužů v IT, důstojnou práci a hospodářský růst, a to vše směrem ke snižování nerovností. Mění tak kariéry a osudy mnoha lidí pomocí bezplatného vzdělávání v oblasti IT a jsou integrální součástí transformace trhu práce v České republice.

Kvalitní vzdělávání (SDG 4):
42 Prague nabízí a propaguje kvalitní a bezplatné vzdělávání v oblasti IT. Toto vzdělání poskytují zdarma komukoliv bez ohledu na věk, pohlaví nebo zkušenosti. Studenti 42 Prague se učí pomocí unikátního vzdělávacího modelu bez učitelů, učebnic, přednášek nebo fixních rozvrhů. Tento model se opírá o tzv. peer-to-peer učení, kdy si studenti vzájemně pomáhají, vysvětlují látku jeden druhému a hodnotí si vzájemně projekty. Celý program je pro vyšší motivaci podpořen gamifikací, tzn. že student postupuje level po levelu, jako v počítačové hře. Kromě získání potřebných tvrdých dovedností pro výzvy dneška, získávají také studenti v průběhu studia cenné měkké dovednosti. Jsou schopni pracovat v týmu, dodržovat termíny, jsou proaktivní a dokáží prezentovat svoji práci.

Rovnost mužů a žen (SDG 5):
Ve 42 Prague usilují o genderovou rovnost a posílení postavení všech žen a dívek v IT. Jsou otevření všem. 42 Prague patří mezi top 5 kampusů v celé síti 42 Network (54 kampusů) s nejvyšším počtem studentek. Na kampusu 42 Prague studuje 29 % žen. To je však dle 42 Prague pouze začátek cesty.


Důstojná práce a ekonomický růst (SDG 8):
42 Prague podporuje udržitelný hospodářský růst podporující inkluzi, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Téměř polovina jejich uchazečů o studia nemá předchozí zkušenost s programováním a nastupují do 42 Prague s cílem získat cenné vědomosti a získat práci na IT trhu. Součástí vzdělávacího programu je placená stáž po dokončení základních studií. 42 Prague díky tomu eviduje 100% úspěšnost sehnání práce v IT. Díky zapojení partnerů mají studenti skvělé možnosti uplatnění (stáže, flexibilní úvazky a pozice na plný úvazek).