ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace působící v České republice od roku 1992. Jejím cílem je pomáhat udržitelně lidem v nouzi.

  • V České republice se ADRA věnuje rozvoji dobrovolnictví skrze více než 15 dobrovolnických center, která se zaměřují především na dlouhodobou pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým. Je jedním z největších koordinátorů dobrovolníků při mimořádných událostech jako jsou například povodně.
  • ADRA se zasazuje o rozšiřování povědomí o globálních tématech souvisejících s Cíli udržitelného rozvoje prostřednictvím výukových programů pro školy, vyvíjení metodických materiálů a pořádání komiksové soutěže zaměřené na toto téma.
  • V zahraničí poskytuje okamžitou pomoc po živelních katastrofách a válečných konfliktech. Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem přispět k zajištění důstojných podmínek k životu pro lidi žijící v chudobě.

Jak je možné podpořit činnost organizace ADRA?

  •  finanční podporou
  • firemním, profesním nebo individuálním dobrovolnictvím v rámci dobrovolnických center po celém Česku
  • věcnou podporou projektů/eventů (www.adrabeh.cz)