Agora CE

Obecně prospěšná společnost Agora CE působí v České republice již od 1998. Zaměřuje se na podporu dialogu mezi občany a radnicemi prostřednictvím participačních projektů a veřejných debat. Vedle toho, v rámci programu Dobrá radnice, nabízí kurzy pro zastupitele a další zájemce o občanskou participaci. Na této podpoře demokratických procesů spolupracuje s partnery napříč neziskovým sektorem a veřejnou správou. Agora CE o.p.s. působí také v zahraničí, kde rovněž podporuje demokratické procesy a komunikaci v komunitách. Již 10 let pořádá debatní projekt Studentská Agora, který rozvíjí klíčové dovednosti mladých lidí a seznamuje je s možnostmi zapojení se do okolního světa.