AKÁDA

AKÁDA pomáhá lidem kvést – rozvinout svou osobní jedinečnost a najít své místo ve světě. AKÁDA je vzdělávací neziskovka, jejíž programy propojují lidi z různých bublin a připravují je na život v proměnlivém a složitém světě budoucnosti. Podporují jednotlivce v přijetí zodpovědnosti za zdraví a osobní růst sebe i druhých, utváření zdravých, zralých a učících se týmů, komunit a regionů. AKÁDA stojí na úctě k lidem, životu a tomu, co nás přesahuje, rozvíjí prevenci a péči o jedince i společnost, krajinu, zdroje, životní prostředí i fungování institucí.

AKÁDA realizuje programy:

  • Future Leader učí mladé lídry vést sebe i ostatní.
    Devět měsíců pro rozvoj sebepoznání, sebeřízení a vedení druhých.
  • Zahrada života doprovází mladé lidi na cestě k dospělosti.
    Roční kurz pro dospívající ve věku 15-20 let.
  • Transformační průvodci podporují rozkvět regionu – jeho krajiny, lidí i vztahů.
    Pětiletý sebezkušenostní výcvik pro hybatele změn v regionech.