Albatros Media

Nakladatelský dům Albatros Media je se svými více než 2 000 vydanými knižními tituly ročně největším knižním nakladatelem v České republice. Majitelé i zaměstnanci AM věří tomu, že jako knižní nakladatelství nesou zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj společnosti. I proto je nedílnou součástí firemní kultury společenská odpovědnost. Od roku 2016 tak AM formou tzv. zaměstnaneckých grantů podporuje společensky prospěšné aktivity zaměstnanců skrze financování projektů, do kterých se sami aktivně zapojují. Každoročně tak firma rozdá 1 milion korun.

V roce 2016 vznikla také Nadace Albatros, která podporuje děti a mladé lidi ze sociálně slabých rodin ve vzdělávání. Cílem nadace je, aby kvalitní vzdělání bylo dosažitelné pro všechny děti bez rozdílu a aby vedlo k důstojnému pracovnímu uplatnění. Pomoc nadace nekončí finanční podporou, ale zaměřuje se i na sledování dopadu podpořených projektů a proces vzájemného učení, jak pomáhat efektivně. Částka, kterou Albatros Media nadaci na její činnost doposud věnovala přesáhla 40 milionů korun.