Alfa Human Service

Hlavní činností neziskové organizace Alfa Human Service (AHS), fungující od roku 2000, je komplexní práce s rodinou s dětmi se zdravotním postižením a oslabením ADHD a podpora a vzdělávání pečujících a pomáhajících profesí ve školství a v sociálních službách. AHS zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro rodiče s dětmi se zdravotním postižením.

Alfa Human Service nabízí své profesionální služby i komerčním subjektům pod názvem SPH, tedy Služba se SKUTEČNĚ přidanou hodnotou. Zisk z této služby je použit na financování hlavní činnosti Alfa Human Service, přidanou hodnotou této společensky odpovědné služby (CSR) je navíc POMOC a KOMUNIKACE.

V současné době je Alfa Human Service organizací s týmem 8 zaměstnanců a více než 15 spolupracujícími asistenty na jednotlivých projektech. AHS je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a MŠMT v České republice.

Za posledních 8 let profesionální práce AHS dokázala v grantových řízeních získat a efektivně přerozdělit na pomoc potřebným 49 milionů Kč a během této doby tým Alfa Human Service pracoval s  3 500 klienty.