ALSA

Alsa z.s. je sdružení dobrovolníků z řad neurologů, psychiatrů, fyzioterapeutů, logopedů, sociálních pracovníků, které vzniklo na půdě Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Působí v ČR jako jediná organizace, která se zabývá onemocněním ALS. Chce nemocným vybudovat zázemí takové, aby jejich život s touto smrtelnou diagnózou byl důstojný. Plánuje především přiblížit naši pomoc a aktivity co nejvíce všem potřebným. V současné době podporuje pacienty a jejich rodiny nejen finančně. Zapůjčuje ze své soukromé půjčovny nedostupné a finančně velice náročné pomůcky. Tým odborníků vyjíždí přímo do domovů pacientů. Organizuje rekondiční pobyty, edukační videa s prvky jógy přímo pro pacienty s ALS a jsou schopni například pomoci pacientům s konzultací vhodných léčebných terapií. Jejich koordinátorka zdravotních a sociálních služeb pomáhá pacientům získat potřebné pomůcky, zdravotnické vybavení nebo službu v místě jejich bydliště. Největším cílem Alsa je zřízení centra pro pacienty s ALS po vzoru zahraničních organizací, kde by byli schopni centralizovat všechny své aktivity a komplexně a systematicky se pacientům s ALS věnovat.