Anděl Strážný

Anděl Strážný je registrovanou sociální službou tísňové péče, která funguje po celé České republice. Organizace pomáhá seniorům, lidem se zdravotním znevýhodněním a dlouhodobě nemocným k tomu, aby mohli žít v bezpečí v prostředí svého domova i ve chvílích, kdy je u nich již riziko náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo pádu. Cílem organizace je zajistit klientům pocit jistoty a bezpečí při každodenním životě, doma i venku, přispět k jejich soběstačnosti a umožnit jim trávit důstojný a plnohodnotný život v přirozeném prostředí vlastního domova. Anděl Strážný se také vyznačuje tím, že si zakládá na vztazích se svými klienty, které jsou postaveny na vzájemné důvěře a individuálním přístupu.

Anděl Strážný nikdy nespí

Služba funguje nonstop (24/7, 365 dní v roce včetně svátků a víkendů).

Díky mobilním monitorovacím zařízením, které organizace klientům  půjčuje zdarma, je klient pod nepřetržitým dohledem, a to i  v případě pádu nebo delší nehybnosti, kdy zařízení upozorní dispečink, který následně zkontroluje zdravotní stav klienta a dle toho volá případnou pomoc. Díky zařízení se může klient kdykoliv spojit s dispečinkem i sám, a to i ve chvílích, kdy se cítí osamělý a potřebuje si jen povídat. O klienty se stará vyškolený personál z řad terénních sociálních pracovnic a dispečerů, kteří jsou s klienty v dennodenním kontaktu. Organizace umožňuje klientům i další doprovodné služby (připomínání léků, pravidelnou Povídavou linku nebo kontrolu zdravotního stavu).

www.andelstrazny.eu