Anděl Strážný

Anděl Strážný, z. ú. je moderní, registrovaná, sociální služba tísňové péče, založena v roce 2011 na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Získala pověření SGEI – pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností. Anděl Strážný poskytuje tísňovou péči zaměřenou na seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby dlouhodobě nemocné žijící v domácím prostředí.

Posláním Anděla Strážného je poskytovat jistotu a bezpečí v krizových situacích a pomáhat seniorům, lidem s handicapem nebo se zhoršeným zdravotním stavem, aby mohli žít samostatně a svobodně.

Anděl Strážný pomáhá lidem v rámci celé České republiky 24 h denně, 7 dní v týdnu, svým klientům poskytuje NONSTOP linku tísňové péče. Každý klient je vybaven monitorovacím zařízením nepřetržitě napojeným na dispečink, s nímž je klient po stisknutí SOS tlačítka okamžitě spojen. Klient se tedy vždy dovolá pomoci a dle vyhodnocené situace mu pracovník dispečinku zprostředkuje takovou pomoc, kterou nastalá situace vyžaduje. S každým klientem je nastavený individuální plán péče dle jeho potřeb a adekvátně je na něj reagováno.

Kromě poskytování pomoci v krizových situacích a v případě potřeby poradenství, patří mezi služby Anděla Strážného i ověřování zdravotního stavu klienta během dne krátkým hovorem, připomínání léků, kontrola režimu (např. pitného), či klienty velmi oblíbená Povídavá linka (plánované hovory proti pocitům osamění, které se ubírají směrem, jež nastaví klient sám). Velice důležitými službami jsou i detekce nízké aktivity/nepohybu či automatická detekce pádu. V kompetenci Anděla Strážného je i zajištění uložení klíčů od klientova bytu či spolupráce s výjezdovými službami a v neposlední řadě může zařízení tísňové péče sloužit i ke komunikaci s blízkými.

Hlavní myšlenkou Anděla Strážného je pomáhat těm nejkřehčím z nás tím nejmodernějším způsobem, skrze moderní technologie. Tato organizace si zakládá na udržitelnosti opakovaným poskytováním jednoho zařízení TP více klientům a zároveň je Anděl Strážný chráněným pracovištěm na trhu práce, zaměstnává osoby se zdravotním postižením.

Cíle Anděla Strážného:

  • Zachovat u lidí optimální míru samostatnosti, nezávislosti a lidské důstojnosti.
  • Snižovat sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika.
  • Pomáhat k znovunabytí jistoty a soběstačnosti po hospitalizaci v nemocnici.
  • Zajišťovat nepřetržitou pomoc v krizových situacích.
  • Předcházet předčasným či mnohdy zcela zbytečným odchodům do pobytových zařízení a umožnit, aby lidé mohli i přes zdravotní komplikace či vysoký věk zůstat žít co nejdéle ve svých domovech s pocitem bezpečí a klidu.
  • Zajistit, aby s lidmi bylo jednáno trpělivě, empaticky a pomoc a podpora tu byla vždy jako možnost volby pro každého člověka.