Anděl Strážný

Anděl Strážný byl založen v roce 2011 paní Martinou Hebelkovou a je registrovanou sociální službou tísňové péče, která funguje po celé republice a pomáhá převážně seniorům, lidem handicapovaným a dlouhodobě nemocným tím, že jim zapůjčuje zařízení s SOS tlačítkem, aby si mohli kdykoli zavolat pomoc. Cílem organizace je co nejvíce oddálit život v pobytovém zařízení a zajistit svým klientům důstojný život v jejich vlastních domovech.

Anděl Strážný poskytuje svým klientům pocit bezpečí a jistoty. Vrací do života znovu soběstačnost a samostatnost. Klienti vědí, že pokud se jim něco stane, tak pomoc vždy přijde. Dispečink organizace funguje nonstop a její služba tísňové péče je označovaná jako jedna z nejvstřícnějších. Anděl Strážný se také vyznačuje tím, že si zakládá na vztazích se svými klienty, které jsou postaveny na vzájemné důvěře a individuálním přístupu, který je zajištěn prostřednictvím terénních sociálních pracovnic, které působí v lokalitě, kde klient bydlí.

www.andelstrazny.eu