ANO, ANO

“ANO, ANO“ individuálně pracuje se sociálně znevýhodněnými dětmi, pomáhá jim odhalit jejich talent a přesvědčit je o vlastní hodnotě, přínosu a uplatnění ve společnosti. Plní úlohu koordinátora, motivátora, sponzora a garanta. Sleduje a vyhodnocuje jejich společné úspěchy, pokroky ale i prohry, se kterými jim pomáhá se vyrovnat. Tak se daří najít v každém jeho přirozený talent a schopnosti začlenění. Současně je vede k zodpovědnosti za sebe i své okolí.

Spolu s tím ovlivňuje a seznamuje veřejnost s problémy a výzvami sociálně znevýhodněných osob. Staví na osobním kontaktu a na individuální práci se sociálně hendikepovanými dětmi, do které zapojuje donory, kouče a mentory z řad společensky odpovědných spoluobčanů, firem a společností.