Aspironix

Aspironix byl založen v roce 2011 s cílem výrazně přispět ke zvýšení dostupnosti kvalitních zdravotnických prostředků ve střední Evropě. Aspironix je zaměřen na rozvoj zdravotní péče v regionu a  poskytování produktů a služeb zdravotní péče, které budou plně reflektovat potřeby zákazníků a trendy společnosti.  Kombinace distribuce kvalitních výrobků, profesionálních služeb a péče o pacienty je zákazníky a partnery považována za klíčové odlišení Aspironixu od řady běžných distributorů.

Aspironix je členem CzechMed a asociace IntMeDA. Podporuje Nadaci Dobrý Anděl a také Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu.