Aukční poradenské centrum

Aukční poradenské centrum se zabývá snižováním výrobních a režijních nákladů pomocí elektronických aukcí. Pomáhá tak průhledně šetřit soukromým firmám i veřejným subjektům. Na českém trhu působí jako jedna z prvních aukčních společností od roku 2006, na Slovensku nabízí své služby poslední 3 roky. AP Centrum je firma společensky odpovědná a tyto aktivity rovněž podporuje u jiných subjektů, a to z principu samotné služby, kterou poskytuje. Elektronické aukce jsou transparentním nástrojem, který podporuje konkurenceschopnost českých a slovenských firem, umožňuje jim porovnávat jejich síly s firmami zahraničními a zabraňuje nekalým praktikám při uzavírání obchodních kontraktů. Se svým projektem „Firma – škola pro dospělé“ se AP Centrum dostalo do finále soutěže TOP Odpovědná firma roku 2014 a stanulo mezi 10 nejlepšími firmami v Jihomoravském kraji v soutěži Vodafone Firma roku 2014.