BeFair

BeFair  je studentská organizace zabývající se globální rozvojovou problematikou. Její snahou je zvyšování povědomí o produktech vytvořených za důstojných podmínek formou happeningů, přednášek, výstav, publikační činností a dalšími aktivitami. BeFair na ČZU podporuje produkci a produkty pěstované/vytvářené v důstojných podmínkách v zemích globálního Jihu, tak i lokální produkci v zemích globálního Severu.

Od roku 2008 se díky podpoře vedení ČZU zařadily fairtradové výrobky do univerzitní prodejny v menze, a tak si mohou studenti i zaměstnanci ČZU pravidelně nakupovat oblíbené fairtradové kávy, čaje nebo energetické nápoje. Fairtradová káva a čaj jsou podávány na oficiálních akcích FTZ, fairtradové výrobky jsou pravidelně zařazovány do tomboly univerzitních plesů a akcí. Institut tropů a subtropů ( od 1.1.2013 Fakulta tropického zemědělství) na České zemědělské univerzitě v Praze je specializovaným pracovištěm a patří mezi první univerzitní subjekty, které žádají o certifikaci Fairtradová fakulta.