Bio Illusion

Bio Illusion je producentem celovečerních i dokumentárních filmů se širokým záběrem témat. Na českém filmovém trhu působí bez mála 20 let a od samého začátku si v této produkci uvědomují, že film může přinášet nejen radost, pobavení, případně poučení, ale může být prospěšný i za dveřmi kinosálů. Proto prostřednictvím svých filmů přispěli nadacím a centrům pomoci, jako jsou domov Sue Ryder, Arpida, Teribear Terezy Maxové, díky sbírce na Hit Hitu zachránili před utracením stádo „hereček“ z filmu Bella Mia, podpořili také nadaci J&T banky ad.

Nepovažovali za nutné tuto podporu zdůrazňovat, protože ji považují za samozřejmou, pokud to ale inspiruje další, má to smysl a rádi se o své zkušenosti podělí.

Je tu i další oblast, na kterou se dá ve filmové oblasti zaměřit. A to je nakládání s odpadem při samotném natáčení filmů. I tomuto tématu se hodlají v Biu Illusion do budoucna více věnovat a věří, že v tom nezůstanou osamoceni i díky Asociaci společenské odpovědnosti a dalším aktivitám, kterých přibývá jako hub po dešti. Naše planeta si to určitě zaslouží.