Biochar Foundation

Biochar Foundation je nadační fond, jehož hlavním cílem je podpora rozvoje výroby a používání biouhlu jako nástroje snižování emisí oxidu uhličitého a ukládání uhlíku z něj do půdy (propad uhlíku – sekvestrace). Biouhel v půdě doplňuje stabilní uhlík, zlepšuje její vlastnosti (zejména schopnost zadržet vodu!), podporuje půdní život a tedy vznik humusu i půdní úrodnost. Prostředkem k naplnění cíle nadace je nabídka dobrovolných uhlíkových offsetů, omezujících osobní uhlíkovou stopu nebo uhlíkovou stopu firem.

Svou hlavní činnost pak nadační fond doplňuje šířením informací o klimatické odpovědnosti.