Bolevecká základní škola

Bolevecká základní škola Plzeň je úplnou základní školou se všemi postupnými ročníky. Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu 355 žáků. Je zapojena do celé řady projektů včetně podpory aktivit k technickému vzdělávání, cizích jazyků, zelená školní zahrada, program environmentální výchovy a zdravého životního stylu, Recyklohraní aj. Disponuje nadstandardním vybavením, venkovním areálem hřišť s umělým povrchem, krytou nafukovací halou, 3 tělocvičny a baletním sálem aj. Škola nabízí dětem i rodičům nadstandardní výuku a zájmovou činnost v rámci doplňkové činnosti. Aktivně vnímá závazek ke společenské odpovědnosti a vede tak své žáky k odpovědné výchově.