Bonett

Bonett patří ke klíčovým hráčům na českém trhu a udává trendy v udržitelnosti. V oblasti prodeje, investic a generálních dodávek technologií pro alternativní paliva ((bio)CNG, LNG, LPG, vodík a biometan) se pohybuje více než 25 let. Dodává výhradně bioCNG, které je nejekologičtějším udržitelným palivem současnosti. Je plně obnovitelné a oproti konvenčním pohonným hmotám snižuje emise CO 2 až o 95 % a emise prachových částic dokonce o 100 %. Firma díky téměř stoprocentnímu podílu bioCNG na svých dodávkách plynu patří mezi největší snižovatele CO 2 v České republice.

Bonett provozuje největší 100% českou síť s více než 50 bioCNG plnícími stanicemi. Kromě vlastních stanic Bonett Group dodává technologie a zajišťuje servis dalším desítkám stanic nejen v Česku, ale i v zahraničí. Díky svým dlouholetým znalostem a zkušenostem z oblasti alternativních paliv nabízí klientům také poradenství.

Bonett zajistil také technologie pro 2 velkokapacitní veřejné vodíkové stanice v Praze a Litvínově a poskytuje jim kompletní servis. Zkušenosti získané v této oblasti plánuje uplatnit při budování vodíkové infrastruktury napříč Evropou.

Kromě dlouholetého rozvoje ekologické infrastruktury čerpacích stanic na alternativní paliva, Bonett Group zákazníkům dodává také zemní plyn pro výrobu a vytápění. Nabízí také ekologickou verzi – obnovitelný biometan s garancí původu, čímž odběratelům pomáhá významně snižovat emise i v této oblasti.

Bonett Group je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Má licence pro obchod s plynem a elektřinou, ISCC certifikaci, a je certifikován pro obchod s plynem na německé i české burze plynu. Dále investuje do rozvoje svého know-how a inovací, aby mohl klientům pomoci snižovat emise nejen na české, ale i evropské úrovni.

Skupina působí v České republice, Polsku a na Slovensku.

Více informací naleznete na www.bonett.cz nebo na sociálních sítích LinkedIn a Facebook.