c2c Solutions Group s.r.o.

c2c Solutions Group s.r.o. je konzultační a vzdělávací agentura zaměřující se na společenskou odpovědnost firem, age management, diversity management a rovné příležitosti žen a mužů. Společnost realizuje vzdělávání a poradenství na míru. Jejími klienty jsou velké i střední podniky se zájmem o udržitelný rozvoj a investici do lidských zdrojů.