CARE Česká republika

CARE již 80 let pomáhá lidem ohroženým hladem, chudobou, ozbrojenými konflikty a klimatickými změnami a realizuje dlouhodobé rozvojové programy, jež vedou k soběstačnosti místních komunit. Zaměřuje se především na ženy a dívky. Jejichž rozvoj považuje za cestu k míru, vyššímu vzdělání rodin a celkové prosperitě širších komunit.

Zasaženým lidem CARE poskytuje podporu ihned a účinně. Zaopatřuje je tím nejnutnějším – potravinami, pitnou vodou, hygienickými balíčky, dekami, stany a lékařskou péčí. Na místech krize zůstává dlouhodobě i poté, co se o oblast přestanou zajímat média. Pomáhá lidem obnovit jejich zázemí, živobytí a vyrovnat se s traumatickými prožitky.

Veškeré projekty CARE jsou cíleny na preventivní opatření, aby členové komunit prospívali a byli soběstační. Ohrožené komunity podporuje k samostatnosti a učí je, jak se v hospodářství přizpůsobovat měnícím se klimatickým podmínkám. Poskytuje jim i cílené vzdělávací kurzy na téma péče o zdraví, výživy, hygieny, finanční gramotnosti a ekonomické soběstačnosti.

V Česku CARE pomáhá digitalizovat mikro a malé podniky se zaměřením na ženy podnikatelky a vysídlené osoby z Ukrajiny skrz jejich platformuPro podnikavé, která má za cíl centralizovat všechny informace pro mikro a malé podnikatelé u nás.