CATANIA GROUP

CATANIA GROUP s.r.o. v roce 2023 slaví 15 let své existence jako vzdělávací a poradenská společnost v oblasti veřejné správy a jejich příspěvkových organizací. V současné době realizuje aktivity v poradenství, v oblasti vzdělávání, řízení procesů a ekonomiky nebo například školení, pořádání vzdělávacích a jiných akcí.

CATANIA GROUP s.r.o. si stanovila závazek být společensky odpovědnou institucí. Společnost je přesvědčena, že úkolem veřejné správy je s přihlédnutím k veřejnému zájmu rozvíjet svěřené území a uspokojovat potřeby občanů či návštěvníků, a to v udržitelné formě. A právě proto tyto služby chce CATANIA GROUP s.r.o. zajišťovat profesionálně, ve špičkové kvalitě, se zárukou a plnou odpovědností. Svým vystupováním a vzdělávací činností se snaží zaměřovat nejen na své zaměstnance a klienty, ale také na širokou veřejnost. 

V sociální oblasti již dlouhodobě podporuje neziskovou organizaci Čmeláček z.s., která usiluje svou činností především o podporu a zkvalitnění života osob s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra a jejich rodin. Dále spolupracuje se společností BONA HELPO s.r.o., která byla založena s cílem pomáhat handicapovaným lidem, ať už jednotlivcům, sdružením nebo se společností Chráněné korálky s.r.o., která zaměstnává hendikepované, invalidní i starobní důchodce a další znevýhodněné osoby na různých pozicích. 

V environmentální oblasti si CATANIA GROUP s.r.o. uvědomuje své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Podnikání vykonává tak, že chrání přírodní zdroje a co nejméně zatěžuje životní prostředí. V rámci vzdělávání přešla do online prostoru a její pracovníci pracují z domova. Její celá provozovna prošla komplexní rekonstrukcí s ohledem na životní prostředí. Samozřejmostí je i třídění odpadu. Její podnikání je tak téměř bez uhlíkové stopy a šetrné k životnímu prostředí.

Společensky odpovědná je společnost CATANIA GROUP i v ekonomických záležitostech – samozřejmostí je transparentní podnikání a pozitivními vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Detailně sleduje vývoj cenových hladin, inflace, ale také i požadavky a trendy zákazníků i obchodních partnerů. Upravuje ceny tak, aby měly pozitivní dopad na ekonomiku jak na lokální, tak i na národní úrovni. Aktivity v environmentální oblasti vedly i k úsporám finančních výdajů na provoz pracoviště a zlepšily tak cash flow firmy.