Centrum Hájek

Posláním organizace CENTRUM HÁJEK z.ú. jež založili v roce 2010 rodiče chlapce Samuela narozeného s velmi těžkým kombinovaným postižením, je pomáhat ostatním handicapovaným dětem (s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením i s tím nejtěžším stupněm postižení) a jejich rodinám z celé České republiky.

V tomto duchu poskytujeme čtyři registrované sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v rámci nestátního zdravotnického zařízení nabízíme odborné rehabilitační služby.

CENTRUM HÁJEK se nachází 10 km od města Plzně uprostřed brdských lesů a služby, které nabízí, využívají rodiny s dětmi z celé České republiky (služby jsou zařazeny do oblasti s nadregionální a celostátní působností). Cílem organizace je pomáhat snižovat zátěž rodiny pečující o handicapované dítě a svojí činností podporovat, aby dítě i s tím nejtěžším handicapem mohlo co nejdéle vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny. U klientů se snažíme trvale rozvíjet jejich samostatnost, soběstačnost a zlepšit jejich fyzickou kondici. Všechny naše aktivity mají za cíl pomáhat těm slabším v naší společnosti, kteří se sami o sebe nedokážou postarat. Mezi vedlejší aktivity patří pořádání benefičních akcí – ať už je jejich výtěžek určen pro naši organizaci nebo na pomoc konkrétního klienta.