Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA je specializovaným pracovištěm pro děti zažívající násilí v rodině. Zajišťuje bezplatné služby terapeutické a psychosociální podpory. Nabízí pomoc ve formě chatu Dětství bez násilí, odborného poradenství pro ohrožené děti a nejbližší okolí a služby Dětského advokačního centra zaměřené na pomoc dětským obětem závažného násilí.

Nedílnou součástí cílů LOCIKY je iniciace systémových změn v oblasti péče o traumatizované děti. V roce 2023 stála LOCIKA za vznikem Iniciativy Dětství bez násilí, která vyzývá k zajištění ochrany dětí vůči všem formám násilí. V rámci primární prevence se LOCIKA věnuje také programům pro školy, vydává pravidelné publikace, šíří tematické infografiky, pořádá odborné konference a vzdělává odborníky.