Centrum Paraple

CENTRUM PARAPLE POMÁHÁ JIŽ 25 LET

Centrum Paraple od roku 1994 pomáhá lidem s poškozením míchy, kteří ochrnuli následkem nemoci či úrazu, při aktivním návratu do běžného života. Poskytuje jim zejména pobytovou službu sociální rehabilitace.

Každý rok dojde k poškození míchy a k ochrnutí u asi 280 lidí v České republice. Téměř 1/3 z nich se stane novými klienty Centra Paraple. K úrazům dochází nejčastěji při sportu, skocích do vody, dopravních nehodách nebo následkem pádu, k onemocněním poškozujícím míchu patří např. záněty a nádory míchy, cévní onemocnění a další. Průměrný věk lidí s poškozením míchy je 50 let, přičemž 70 % postižených jsou muži.

Služby centra reagují na specifické potřeby člověka po míšní lézi (poranění míchy). Cílem je podpořit klienty v samostatnosti a osobní nezávislosti nejen v denních činnostech, ale i v rozhodování o svém životě, a to bez ohledu na míru závislosti na pomoci jiných osob. Centrum Paraple navazuje na práci kolegů spinálního řetězce a podporuje vzájemnou spolupráci na všech úrovních, včetně následné podpory v regionech.