Česká centra

Česká centra jsou příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR a stěžejní nástroj veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky. Jsou kulturním institutem, jehož posláním je budovat kulturní vztahy mezi zeměmi a prezentovat českou kulturu ve světě v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se také výuce češtiny v zahraničí a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. Celkem se pyšní 26 pobočkami rozprostřenými na 3 kontinentech.

Svojí činností přispívají Česká centra k propagaci a rozvoji společenské odpovědnosti a plnění cílů zejména v oblastech kvalitního vzdělání (SDG 4) prostřednictvím jazykových kurzů českého jazyka zapojujících témata z rámce SDGs; důstojné práce a ekonomického růstu (SDG 8) skrze propagaci kreativních průmyslů s důrazem na tradice i modernitu, inovací; a klimatických opatření (SDG 13), kdy programové okruhy, jako jsou film či móda a design, odráží problematiku ekologie a udržitelnosti.

www.czechcentres.cz

Více na instagramovém profilu a Twitter.