Česká exportní banka

Česká exportní banka, a.s. (ČEB) poskytuje českým vývozcům specializované finanční produkty a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové perspektivní trhy. ČEB také podporuje české investory při jejich expanzi na zahraniční trhy. Posláním banky je posilovat internacionalizaci českých firem a konkurenceschopnost českého exportu. Od svého založení v roce 1995 pomohla ČEB zrealizovat přes 1200 obchodních případů do více než 80 zemí světa a podpořit tak český export v objemu přesahujícím 380 miliard Kč. Při svém působení se ČEB řídí zejména pravidly Konsensu OECD a Světové obchodní organizace.

V rámci společenské odpovědnosti se chce ČEB zaměřovat především na svůj běžný provoz a zaměstnance, ale i na komunitu, ve které působí.