Česká koalice pro ochranu biodiverzity

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) pomáhá neziskovkám usilujícím o ochranu přírody. Aktuálně sdružuje 18 českých projektů s působností po celém světě a snaží se jim poskytovat podporu v dosahování vytyčených cílů nejrůznějšími způsoby. Například organizováním konferencí, tvorbou dokumentů a kampaní, ale také koordinací vzdělávacích aktivit prostřednictvím projektu CCBC do škol. Umožňuje setkávání žáků škol s odborníky ochranářských organizací, vznik knihovny výukových materiálů a interaktivních programů s environmentální tématikou.

Nyní provozuje prostory U studánky poznání centrum zaměřené na environmentální vzdělávání dětí, mládeže a široké veřejnosti.
Jejich lektorský tým tvoří přední čeští ochránci přírody s mnohaletými terénními zkušenostmi z celého světa. U studánky poznání na Vás vždy bude čekat terénní zoolog, ochránce přírody nebo třeba expert na technologii vody.