Česká koalice pro ochranu biodiverzity

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) pomáhá neziskovkám usilujícím o ochranu přírody. Aktuálně sdružuje 17 českých projektů s působností po celém světě a snaží se jim poskytovat podporu v dosahování vytýčených cílů nejrůznějšími způsoby. Například organizováním konferencí, tvorbou dokumentů a kampaní, ale také koordinací vzdělávacích aktivit prostřednictvím projektu CCBC do škol. Poslední zmíněné umožňuje setkávání žáků škol s odborníky ochranářských organizací, vznik knihovny výukových materiálů a interaktivních programů s environmentální tématikou.