Česká krajina

Ochranářská společnost Česká krajina vytvořila světově unikátní rezervaci velkých kopytníků, která ukazuje modelový příklad, jak lze skloubit ochranu ohrožených druhů, od malých motýlů po mohutné  zubry, s šetrným turismem a ekonomickým rozvojem regionu. A nejen to. Rezervace slouží jako pilotní projekt velmi účinné prevence před změnami klimatu a zároveň adaptace krajin na klimatické změny.

Nezisková organizace nešla cestou objevování „české cesty“, které je v tuzemsku oblíbeným postupem od 90. Let minulého století, ale inspirovala se u nejúspěšnějších organizací a projektů ve vyspělých zemích Evropy i dalších kontinentů. I díky tomu prosadila ve světě osvědčený, ale v Česku nový způsob péče o přírodu s pomocí velkých kopytníků. Jejího příkladu následovaly dallší organizace, takže letos by v Česku měla vzniknout již desátá rezervace.