Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Dlouhodobě podniká v souladu s moderními trendy společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Důležitým principem podnikání je diverzita, kterou ČPP chápe jako konkurenční výhodu a nedílnou součást personální politiky.

V ČPP podporují především rovné příležitosti pro muže i ženy a skloubení pracovního a soukromého života. Jsou například v kontaktu s kolegyněmi na rodičovské dovolené, které zvou na pravidelná setkání a snaží se jim ulehčit návrat do práce. Maminky mají možnost účastnit se i interních kurzů, zaměřených na posílení počítačové gramotnosti, relaxační techniky a příležitostně i dalších rozvojových kurzů. Mohou pracovat i z domova a využívat Baby office na centrále v Praze.

V roce 2021 ve spolupráci s Klubem českých turistů spustili projekt Česky Pěšky, který má za cíl prostřednictvím sérií pochodů napříč republikou rozpohybovat veřejnost a motivovat k aktivnímu pohybu, udržení zdraví a kondice a pobytu v přírodě. Více informací o projektu je uveřejněno na www.ceskypesky.cz.

Skrze projekty, do kterých se zapojují, má ČPP ambici přispět k lepšímu zdraví a aktivnímu způsobu života české populace. Stali se generálním partnerem projektu Aktivně a zdravě, který měl za cíl motivovat širokou veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Součástí projektu byla aplikace, prostřednictvím které mohli uživatelé plnit každodenní výzvy, získávat užitečné rady, tipy a informace. Podporou aplikace byla webová stránka, kde byla publikována řada zajímavostí – článků, receptů a jídelníčků na míru.

Odborníci ČPP se zapojují do rozmanitých dobrovolnických aktivit a vzdělávacích programů zaměřených na zvyšování finanční gramotnosti. Působí také jako konzultanti a předávají své znalosti zástupcům neziskového sektoru. Zaměstnanci ČPP získali od koncernu VIG již několikrát cenu Dobrovolník roku za pomoc neziskovému sektoru, které se věnují ve svém volném čase.

Centrála ČPP sídlí v certifikované a plně bezbariérové budově Main Point Karlín. Mezi klíčové hodnoty firemní kultury patří flexibilita a solidarita vůči zaměstnancům, rovné podmínky a příležitosti pro všechny a ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. ČPP motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.