Česká podnikatelská pojišťovna

Jsme univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Dbáme na to, abychom ochránili své klienty a zmírnili případný dopad nepříznivých událostí na ně. Jsme považováni za pojišťovnu s kvalitními produkty, za pojišťovnu s jasnou a srozumitelnou komunikací, a především za pojišťovnu s lidským přístupem. Jako seriózní a férovou pojišťovnu nás vnímají nejen klienti a partneři, ale také odborná veřejnost, což dokumentují i četná ocenění.

Závazek udržitelnosti

U nás nejsou odpovědnost a udržitelnost jen slova, ale jsou plnohodnotnou součástí našeho podnikání. Odpovědné podnikání považujeme za jeden z hlavních závazků vůči společnosti. Dlouhodobě je u nás klient na prvním místě, významně podporujeme své zaměstnance, zapojujeme se do celospolečenských aktivit a dbáme na ochranu životního prostředí. Současná akcelerace ESG témat je známkou toho, že se tento aspekt podnikání stává plnohodnotnou součástí strategie firem, a nejinak tomu je i u nás. Jedná se o příležitost, jejíž potenciál chceme v ČPP naplno využít.

Pavel Wiesner

Předseda představenstva ČPP

Strategie udržitelnosti

Jsme pojišťovna postavená na klientské důvěře. Jsme součástí skupiny Vienna Insurance Group. Udržitelnost chápeme v nejširším slova smyslu. Dbáme na to, abychom ochránili své klienty a zmírnili případný dopad nepříznivých událostí na ně. Naším cílem je udržitelná profitabilita, která nám umožní zůstat dlouhodobým spolehlivým partnerem. Sociální udržitelnost vidíme ve férovém chování ke klientům i k zaměstnancům a v aktivním zapojení do společensky přínosných aktivit. Jsme transparentní a odpovědná společnost. Náš vliv na životní prostředí se snažíme dlouhodobě mírnit. Neustále hledáme příležitosti, kde můžeme využít ekologičtější řešení.

Podrobné informace najdete v našich Zprávách o udržitelném podnikání.

foto-strategie-2

foto-strategie-4

Kdo má u nás CSR a udržitelnost na starosti

Renata Hucková

CSR manažerka

renata.huckova@cpp.cz

V České podnikatelské pojišťovně pracuje již od roku 2005. Prošla různými manažerskými pozicemi. Řídila klientské centrum, vedla odbor metodické a obchodní podpory a byla ředitelkou úseku podpory a rozvoje obchodu. Svoji širokou znalost prostředí a procesů v ČPP v současnosti plně využívá na pozici manažera odboru CSR. 

Naše projekty

Projekty

www.cpp.cz

renata.huckova@cpp.cz

Pobřežní 665/23, Karlín Praha 8, 186 00