Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Dlouhodobě podniká v souladu s moderními trendy společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Důležitým principem podnikání je diverzita, kterou ČPP chápe jako konkurenční výhodu a nedílnou součást personální politiky.

V ČPP podporují především rovné příležitosti pro muže i ženy a skloubení pracovního a soukromého života. Jsou například v kontaktu s rodiči na mateřské či rodičovské dovolené, které zvou na pravidelná setkání a snaží se jim ulehčit návrat do práce. Rodiče mají možnost účastnit se interních kurzů, zaměřených na posílení počítačové gramotnosti, relaxační techniky a příležitostně i dalších rozvojových kurzů. Pokud mají zájem, mohou pracovat z domova.

V roce 2021 ve spolupráci s Klubem českých turistů spustili projekt Česky pěšky, který má za cíl prostřednictvím sérií pochodů napříč republikou rozpohybovat veřejnost a motivovat k aktivnímu životnímu stylu, udržení zdraví a kondice a pobytu v přírodě. Více informací o projektu je uveřejněno na www.ceskypesky.cz. V rámci tohoto projektu podporuje finančně ČPP výuku prevence na školách. Tým mladých lékařů z neziskové organizace LOONO vzdělává studenty a veřejnost v prevenci rakoviny, duševního zdraví a také reprodukce.

Odborníci z ČPP se zapojují do rozmanitých dobrovolnických aktivit a vzdělávacích programů. Působí jako konzultanti a předávají své znalosti zástupcům neziskového sektoru. Zaměstnanci ČPP získali od koncernu VIG již několikrát cenu Dobrovolník roku za pomoc neziskovému sektoru. V ČPP mají všichni zaměstnanci 2 dobrovolnické dny za rok. V roce 2021 odpracovalo 248 dobrovolníků 1 892 hodin v neziskových organizacích.

Centrála ČPP sídlí v ekologické budově oceněné certifikací LEED Platinum. Mezi klíčové hodnoty firemní kultury patří flexibilita a solidarita vůči zaměstnancům, rovné podmínky a příležitosti pro všechny a ohleduplnost k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Od roku 2021 měří uhlíkovou stopu společnosti. ČPP motivuje své zaměstnance k ekologickému chování a dodržování zásad šetrnosti a úspornosti.