Česká pošta

Jako držitel poštovní licence a jeden z největších zaměstnavatelů v zemi jsme si vědomi společenské odpovědnosti ve všech aspektech, které se dotýkají našeho podnikání a prostředí, ve kterém působíme. Společenská odpovědnost pro nás znamená podporu podnikání, dodržování etických zásad, péči o naše zaměstnance a samozřejmě podíl na ochraně životního prostředí. Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní služby a produkty, se nimiž budou zákazníci spokojeni. Podnikáme transparentně a férově tak, abychom naplňovali zásady našeho compliance programu i etického kodexu. Pečujeme o zaměstnance a významnou měrou se zabýváme i jejich zdravím – soustředíme se na prevenci rakoviny prsu a prevenci melanomu. Vytváříme vhodné prostředí pro návrat rodičů po mateřské či rodičovské dovolené zpět do práce. Poskytujeme zaměstnancům adaptační a vzdělávací programy. Ve své činnosti zohledňujeme i vliv na životní prostředí.

Každé naše páté auto jezdí na CNG. Aktivně se zapojujeme do Dne dobrovolnictví a dárcovství Giving Tuesday. Od června 2017 máme Nadaci České pošty.