Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu a nástrojů managementu kvality. V této oblasti poskytuje již od roku 1990 komplexní služby (informace o novinkách v oboru, vzdělávání, certifikace, odborné semináře a konference, vydávání publikací, sdílení nejlepších manažerských přístupů). Za účelem rozšíření služeb pod ČSJ funguje Centrum excelence a Centrum technické normalizace. Je neziskovou organizací spolupracující s národními (Rada kvality, ÚNMZ) i mezinárodními (VDA, EOQ, EFQM) subjekty. Na jaře 2013 získala mezinárodní ocenění EFQM Commited to Excellence a v současnosti je jedinou organizací v České republice, která toto ocenění drží.