Česká spořitelna

Jsme banka s nejdelší tradicí na českém trhu. Vždy nám šlo o to naučit lidi hospodařit a zajistit jim přístup k prosperitě. Své služby tak poskytujeme jednotlivcům, malým a středním podnikům, městům a obcím. Financujeme však i velké korporace a poskytujeme služby v oblasti finančních trhů. Mnohé z našich produktů a služeb jsou jedničkami na českém trhu. Od roku 2000 jsme součástí silné středoevropské Skupiny Erste.

Posilujeme finanční gramotnost komplexním programem Abeceda peněz. Od samých začátků podporujeme rozvoj svého okolí a místních komunit a občanských iniciativ. Svůj přístup a své služby přizpůsobujeme také lidem s různým druhem handicapu. Usilujeme o zkvalitnění vzdělávání, a to zejména prostřednictvím naší Nadace ČS.