Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita, třetí největší univerzita v Praze, v sobě spojuje stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. Důraz na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost vychází už ze samotného zaměření univerzity. Uplatňuje se ve vzdělávání, v zaměření vědeckých projektů, v přímé spolupráci s firmami i ve studentských zájmových aktivitách. Více na www.czu.cz.