Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita, třetí největší univerzita v Praze, v sobě spojuje stopatnáctiletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím, včetně školních podniků, umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu, včetně zapojení do vědeckých projektů v Česku i v zahraničí.

Důraz na udržitelný rozvoj a společenskou odpovědnost vychází už ze samotného zaměření univerzity. Uplatňuje se ve vzdělávání, v zaměření vědeckých projektů, v přímé spolupráci s firmami i ve studentských zájmových aktivitách.

S cílem naplnit závazky udržitelného rozvoje byla vytvořena Strategie udržitelnosti 2030 ČZU, která je propojena s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). ČZU každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentské projekty, které ji pomohou stát se odpovědnější a udržitelnější univerzitou, pravidelně organizuje konferenci na téma CSR a mnoho dalšího, o čem se dozvíte na ww.csr.czu.cz.