Český institut biosyntézy

Posláním Českého institutu biosyntézy, z.ú. (ČIB) je vytváření prostoru pro rozvíjení této metody v odborném a terapeutickém prostředí v České republice. Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti.

Výcvik, worshopy, vzdělávání

Institut organizuje a garantuje komplexní výcvik v biosyntéze, akreditované metodě EAP, je evropským certifikovaným tréninkovým institutem EAPTI, v ČR je výcvik akreditován Českou asociací psychoterapie ČAP. Dále poskytuje supervize a další postgraduální vzdělávání, vč. psychoterapeutického minima a dalších kurzů. ČIB dále pořádá odborné semináře, workshopy a další vzdělávací akce, které představují metodu odborné i laické veřejnosti a rozvíjí aplikace biosyntézy do dalších oblastí: vzdělávání, sociální práce, oblasti zdravotnictví i mimo psychoterapii, fyzioterapie, psychosomatiky, krizové intervenci.

Psychoterapie dostupná všem

Sociální klinika poskytuje krátkodobou psychoterapii (12 sezení) v průběhu 6-9 měsíců za drobný poplatek dle individuálních možností klientů. V rámci Sociální kliniky pracují terapeuti zdarma a jejich jedinou odměnou jsou supervize či další vzdělávání, kde mohou dále rozvíjet svoji odbornost.