Charita Česká republika

Charita Česká republika je síť více než 320 Charit různé velikosti na celém území ČR – od malých farních charit až po diecézní a arcidiecézní Charity s více než sto zaměstnanci.

Charita je nablízku trpícím a pomáhá lidem, kteří si sami neporadí – kvůli nemoci, stáří, hendikepu, dluhové pasti či sociální nouzi. Pomoc poskytuje bez ohledu na rasu, národnost, náboženství nebo státní či politickou příslušnost. Respektuje práva i důstojnost každého člověka. Celkem má Charita po celé republice více než 8 500 zaměstnanců a ročně pomáháme téměř 150 tisícům lidí.