Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Skupina Coca-Cola HBC je jedním z předních výrobců a distributorů komplexního portfolia nealkoholických nápojů značek společnosti Coca-Cola. V České a Slovenské republice je také výhradním distributorem vybraných značek skupiny Gruppo Campari a Edrington. Díky své strategii 24/7 tak poskytuje spotřebitelům nápoje vhodné pro každou denní dobu a příležitost.

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko zaměstnává téměř 1000 lidí a provozuje dva výrobní závody – v Praze a Teplicích nad Metují.

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko se v rámci své strategie Mise udržitelnosti zaměřuje na tři hlavní pilíře: Ochranu vody a vodních zdrojů, Obaly a odpady a Rozvoj mladých lidí. Iniciativy společnosti zahrnují vlastní, interní, inovace a také externí spolupráce s neziskovými organizacemi, místními samosprávami a mezinárodními organizacemi.

To, že Coca-Cola HBC patří mezi nejodpovědnější společnosti v zemi a nastavená Mise udržitelnosti je správná, potvrzuje i řada ocenění v oblasti odpovědnosti, životního prostředí i práce s lidskými zdroji.