Coca-Cola

The Coca‑Cola Company je největší výrobce nápojů na světě působící ve více než 200 zemích. Mezi jeho značkami nalezneme čtyři z pěti nejprodávanějších nealkoholických sycených nápojů na světě: Coca‑Cola, Coca‑Cola Light (diet Coke), Sprite a Fanta. Společně s firmou Coca-Cola HBC zastupuje v Česku a na Slovensku tzv. Coca-Cola systém. Tento systém vytváří hodnoty jak pro odběratele, tak i pro spotřebitele, díky čemuž je v obchodním světě zcela unikátní.

Dlouhodobě udržitelný růst celého systému závisí na sdílených hodnotách, cílech a také na vzájemné spolupráci a podpoře mezi všemi zúčastněnými stranami. Spojujeme znalosti, zdroje a zkušenosti společnosti The Coca‑Cola Company se znalostmi Coca-Cola HBC v oblasti plnění lahví, distribuce a prodeje. Společně firmy v tomto partnerství vytváří hodnoty již více než 60 let.

CSR strategie Coca-Cola HBC tvoří integrální součást rozhodování a cílů a je pro společnost obchodním imperativem. Podle Dow Jonesova indexu udržitelnosti se firma řadí k nejudržitelnějším společnostem nápojového průmyslu v Evropě a patří k nejlepším i podle dalších měřítek ESG, jako jsou CDP Climate and Water, MSCI ESG a FTSE4Good. V Evropě společnosti Coca-Cola HBC a Coca-Cola Company sdílí většinu závazků k udržitelnosti, mezi které mimo jiné patří cirkularita obalů, nebo uhlíková neutralita napříč hodnotovým řetězcem do roku 2040.