Colliery SRDCEM

Neziskový spolek Colliery SRDCEM z.s., vznikl v roce 2017 pod záštitou jediného licencovaného crossfitového gymu v Ostravě – Colliery CrossFit Ostrava. Svojí činnost ve spolku zaměřují v rámci cvičení především pomoci jiným.

Hlavním cílem spolku je:

1/ CrossFit/Fitness pro handicapované

2/ CrossFit/Fitness podpora mladých talentovaných atletů

3/ CrossFit/Fitness pro seniory

V rámci bodu CrossFit/Fitness pro handicapované se věnují dětem a dospělým – s mentálním anebo fyzickým postižením. Snaží se lidi s handicapem, začlenit mezi běžnou komunitu zdravých, cvičících lidí a naplno je zapojit do tréninkového procesu přizpůsobenému jejich zdravotnímu stavu. Tým 6 vyškolených trenérů s mezinárodní licencí CrossFit Adaptive (umožňující trénovat handicapované klienty) se věnuje více jak 30 handicapovaným členům. Tenhle počet trenérů je jedinečný a unikátní ve světě. A prozatím jsou stále jediný gym anebo fitness zařízení v Čechách a na Slovensku, kde se věnují a cvičí s handicapovanými klienty. Trenéři vedou individuální tréninky s dětmi i dospělými, napříč handicapy – Dětská mozková obrna, Downův syndrom, lidi s poruchou autistického spektra anebo lidi, kteří zůstali na vozíčku v důsledku vážných nehod/úrazů v průběhu svého života.

Cílem spolku je začleňovat děti i dospělých do tréninkového procesu, mezi běžnou komunitu zdravých, cvičících lidí. Díky sportu, děti překonávají své limity, navazují nová přátelství a rehabilitují své tělo. Sport má často větší socializační než rehabilitační dopad, a proto na něj zaměřují svoji pozornost. Zároveň posilují své tělo v prostorách jiných než rehabilitační ordinace.

Práce těchto trenérů přináší všem především psychosociální efekt. Vždy nás totiž potěší vidět nejenom úsměvy dětí, ale i spokojenost rodičů, když vidí své děti zapojené mezi dětmi bez handicapu.