Compass Group

Společnost Compass Group Czech Republic s.r.o. je součástí skupiny Compass Group PLC, největší gastronomické skupiny na světě, která se zaměřuje na provoz restaurací ve firmách, výrobních závodech a dnes i školách. Byla založena v roce 1987, zaměstnává přes půl milionu lidí v 50 zemích světa a servíruje svým hostům přes pět miliard jídel ročně. V České republice provozuje přibližně 200 restaurací pod značkami Eurest a Scolarest.

Compass Group je největší poskytovatel stravovacích služeb na světě, a proto vnímá svoji odpovědnost vůči životnímu prostředí, zejména v oblasti plýtvání potravinami, předcházení vzniku odpadů, nakládání s elektrickou energií a šetrném hospodaření s vodou. Z toho důvodu se firma připojila k plnění trvale udržitelných cílů OSN (UN Sustainable development goals), přičemž jako prioritní si definovala cíle v oblasti odpovědné spotřeby a produkce a předcházení dopadů klimatické změny.

Právě v těchto sférách vidí obrovskou příležitost, jak může, ve spolupráci s klienty a hosty, přispět ke snižování dopadů jejich činností na životní prostředí a naši planetu. V oblasti environmentálního managementu má Compass Group veliké zkušenosti, již od roku 2009 má na všech svých provozovnách v Česku zaveden systém environmentálního managementu EMS dle normy ISO 14001.