Czechitas

Czechitas otevírá ženám cestu do IT a pomáhá jim prorazit v tomto oboru. Vybavujeme ženy a dívky technickými znalostmi a motivací potřebnou na trhu IT i v běžných pracovních pozicích. Přicházíme s unikátní platformou, která spojuje na jedné straně firmy se zájmem vyrovnat genderovou diverzitu v týmu a ženy se zájmem o IT na straně druhé. Organizujeme workshopy v oblasti práce s grafikou, programo­vání, tvorby webových stránek a základů online marketingu. Pomohli jsme zaměstnat desítky žen v IT. Nabízíme přednášky a online komunitní vzdělávání v rámci členského systému. Czechitas tvoří ženy a dívky, které vystudovaly IT nebo v tomto oboru aktuálně pracují. A chtějí své znalosti předat dál. Čerpají tedy z vlastních zkušeností a přesvědčení, že ženy do IT patří. V dalších tématech mimo naši kvalifikaci zapojujeme odborníky z praxe a lektory našich partnerů. Dokážeme ušít workshop nebo přednášku na míru pracovních pozic.