Decision 21

Hlasovací platforma pro efektivní skupinové rozhodování

Decision 21 je česká společnost, která s využitím moderních technologií pomáhá zapojovat občany do rozhodování. Pro tento účel vyvinula stejnojmennou online platformu, jejímž cílem je skupinové rozhodování ulehčit a zapojit do něj veřejnost – ve městech, na školách i v byznysu.

Vizí Decision 21 je společnost, ve které se lidé aktivně zajímají o své okolí a pečují o něj. Mají zájem podílet se na veřejném životě a rozhodovat o otázkách, které se jich týkají. Decision 21 proto pomáhá tvořit prostor, který lokálním autoritám zapojování občanů do rozhodování usnadní. Unikátní online platforma pro občanskou participaci vychází z odborných poznatků, je jednoduchá, intuitivní a všestranná. Díky metodě více hlasů pomůže najít optimální řešení, na kterém se většina zúčastněných shodne.

Pod hlavičkou PARTICIPACE 21 na této platformě společnost realizuje ve spolupráci s obcemi, školami a organizacemi různé participativní projekty. Do rozhodování už takto zapojila přes 1 milion lidí, ve více jak 500 projektech, na 4 kontinentech.

Platformu Decision 21 pravidelně používají desítky českých i slovenských měst a škol v rámci participativního rozpočtování, se kterým několikrát pomohla i v New York City. Zajišťuje také online hlasování v anketách a soutěžích: např. Czech Social Awards a od roku 2021 v populární hudební anketě Český slavík.

Více se o participativních projektech dozvíte zde.