Déhora

Poradenská skupina Déhora je specialista na plánování pracovních sil a optimalizaci firemních procesů. Klientům pomáháme na úrovni strategické, taktické i provozní prostřednictvím našich nejen poradenských služeb ve všech oblastech lidské činnosti. Na míru potřebám každého klienta jsme schopni zajistit optimální řešení, poskytnout vlastní sw nástroje nebo externího plánovače. Zavazujeme se, že vaší společnosti pomůžeme dosáhnout lepších výsledků prostřednictvím zlepšovacích návrhů nebo outsourcovaných činností. Pomůžeme vám zvýšit míru kontroly nad organizováním vaší práce a nad povinnostmi vašich zaměstnanců a to s cílem vytvoření dobré pracovní nálady.

Nabízíme Vám odborné znalosti největší poradenské skupiny s původem v Nizozemí specializované na plánování pracovního kapitálu a optimalizaci firemních procesů, která až do dnešního dne pomáhá stovkám společností po celé Evropě a to již více než 30 let. Naše odborné znalosti jsou obohacovány nejen praktickými zkušenosti z prostředí firem, ale i z prostředí vědecko-výzkumných institucí – z části i našeho vlastního výzkumného střediska. Toto spojení vede k novým pohledům a inovativním službám v našem poradenském oboru.