Destinační management Hradecko

Hradecko – srdce východních Čech

Destinační management Hradecko spojuje města, obce, atraktivity a zajímavé subjekty na území, propojuje aktivity, vytváří produkty, pořádá kulturní a jiné akce, účastní se prezentačních akcí a veletrhů a v neposlední řadě s radostí podporuje regionální producenty. Poctivá práce, důraz na kvalitu a původ a především nadšení a láska k tomu, co dělají, je totiž to, co je dělá výjimečnými. Certifikát Regionální produkt Hradecko ve svých šikovných rukou drží přes dvě desítky producentů. Díky nim máte možnost poznávat Hradecko všemi smysly.

Naše území je rovněž přátelské zvířatům. Funguje tu řada subjektů, které se snaží o jejich prosperitu, bezpečí či záchranu jistých druhů. Edukativní složka této činnosti je velmi přínosná!

Hradecko je území jedinečné, přátelské a snadno dostupné. Ze všech sil se snažíme neustále rozvíjet, udržovat a navazovat nová partnerství, propojovat generace a zájmové skupiny, informovat, vzdělávat a vychovávat k respektu k území a uvědomění si jeho kvalit.