DOBROKRUH

DOBROKRUH je nezávislý CSR projekt, který vznikl s hlavním posláním – pomáhat každému, kdo o pomoc požádá. Odborný tým DOBROKRUHU rychle zpracovává přijaté žádosti o pomoc a propojuje ty, kdo pomoc potřebují, s ověřenými neziskovými organizacemi, které pomoc nabízejí. Tento projekt poskytuje podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a je připravený pomoci lidem v nejrůznějších situacích – od hledání lékařské pomoci po řešení finančních problémů či zvládání stresu.

Procesy DOBROKRUHU jsou jasné a efektivní. Jakmile přijde žádost o pomoc – ať už telefonicky, e-mailem, nebo přes online formulář – tým DOBROKRUHU okamžitě začne se zpracováním přijaté žádosti. Na základě detailní analýzy dané situace propojí žadatele se spolupracující organizací, která je nejlépe vybavena pro řešení konkrétního problému. Všechny služby poskytované DOBROKRUHEM jsou zdarma, ať už se jedná o zprostředkování pomoci nebo o samotnou pomoc.

DOBROKRUH dále nabízí speciální programy pro firmy, obce a neziskové organizace, které jsou zaměřené na rozvíjení společenské odpovědnosti a zlepšování kvality života ve společnosti jako celku. V rámci těchto programů DOBROKRUH přispívá k rozvoji komunity tím, že umožňuje organizacím, obcím i firmám lépe porozumět potřebám a starostem lidí, s nimiž se denně potkávají, pracují nebo žijí.

Aktuálně DOBROKRUH připravuje mobilní aplikaci, která bude sloužit nejen k přijímání žádostí o pomoc, ale také jako platforma pro neziskové organizace, které se zde budou moci prezentovat, propagovat své projekty a získávat dobrovolníky.

Při všech těchto aktivitách DOBROKRUH dbá na maximální ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony a nařízeními. Anonymizovaná data, která zpracovává, jsou využívána k vytváření preventivních programů a akčních plánů, které přispívají k efektivnímu řešení problémů v konkrétních oblastech.

V srdci své mise, DOBROKRUH usiluje o radostnější život jednotlivců a silnější, udržitelnější komunity pro všechny.