DPD

Společnost DPD (Direct Parcel Distribution) je součástí skupiny DPDgroup, která je největší sítí balíkové přepravy v Evropě.

Přebírá zodpovědnost nejen vůči svým zákazíkům a příjemcům, ale i svým zaměstnancům a komunitám, ve kterých působí.

Společnost DPD se zavázala bojovat proti klimatickým změnám při doručování každého jednoho balíku vlastní zelenou strategií. Svou uhlíkovou stopu měří, redukuje a zvýšené emise plně kompenzuje financováním projektů čisté energie v různých lokalitách na světě. Výsledkem je 100% uhlíkově neutrální doručování balíků. S nulovými extra náklady pro zákazníky. V rámci doručování zásilek je v této oblasti DPD lídrem na trhu. Společnost se navíc zavázala, že do roku 2025 bude v 350 evropských městech doručovat pouze bezemisně. Mezi vybranými městy nechybí ani Praha a Ostrava a další česká města budou brzy následovat. Do roku 2040 DPD plánuje dosáhnout tzv. net zero emissions. Jedním z kroků bude i kompletní elektrifikace flotily dodávek DPD v celé Evropě do roku 2035, doplněné nasazením pěších a cyklokurýrů.

Do všech svých iniciativ DPD vkládá inspiraci, inovace a konkrétní kroky prospěšné pro náš ekosystém. Úzce spolupracuje s orgány měst ohledně podpory čistého ovzduší, a to zaváděním inteligentního řešení městského doručování s cílem efektivnějšího doručování balíků. V několika městech ČR (např. v Praze, Ostravě nebo Plzni) doručují kurýři balíky na elektrokolech, tříkolkách, elektrododávkách nebo pěšky. Od listopadu 2020 je DPD navíc součástí mikrodepa na pražské Florenci (Těšnově), odkud jeho kurýři obsluhují centrum města výhradně alternativními způsoby (elektrokola, tříkolky a pěšky). V rozvoji mikrodep bude DPD pokračovat i v dalších letech, a to nejen v Praze.

DPD podporuje komunity napříč celým světem a má širokou škálu témat a oblastí, do kterých jsou zapojeni její zaměstnanci. V ČR podporuje například projekt Ukliďme Česko, Světluška nebo projekty na podporu mládeže a seniorů

Více o společensky prospěšných aktivitách DPD se dočtete zde.