Dům zahraniční spolupráce

V České republice zajišťujeme pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou určeny institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Naší činností výrazně připíváme k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, podporujeme profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým lidem nabízíme příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propagujeme možnosti studia na univerzitách v České republice. Vysíláme učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíříme tak naše kulturní dědictví ve světě.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) svou činností velkou měrou přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) především k Zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpora celoživotní vzdělávání pro všechny. DZS se dlouhodobě snaží veškeré své aktivity realizovat v souladu s filosofií společenské odpovědnosti, vůči široké veřejnosti, stávajícím klientům a partnerům, životnímu prostředí i svým zaměstnancům.
V roce 2014 a 2016 byl DZS oceněn Radou kvality ČR v kategorii Národní cena ČR za společenskou odpovědnost – Společensky odpovědná organizace – veřejná správa.