Educator

Educator je nezávislá iniciativa, jejímž cílem je prostřednictvím své činnosti změnit český vzdělávací systém a adaptovat ho na možnosti a realitu 21. století. K tomu by měla pomoci integrace několika klíčových prvků do vzdělávacích procesů. Základním prvkem je implementace výuky digitálních kompetencí do běžného vyučování. S tím úzce souvisí používání moderních a efektivních digitálních nástrojů, díky nimž mohou studenti efektivněji a rychleji získávat a vstřebávat podstatné informace (VR, 3D Tisk, interaktivní tabule aj.).

Iniciativa Educator se však nezaměřuje pouze na materiální vybavení škol, ale také na řadu další aspektů vzdělávacího systému. Mezi ně patří mimo jiné seberozvoj, vzdělávání a získávání nových kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím výměnných pobytů v rámci českých i zahraničních vzdělávacích institucí či technologických firem.

Dalším důležitým aspektem vzdělávacího systému jsou interní procesy samotných škol a vzdělávacích institucí. Cílem iniciativy Educator je integrace moderních nástrojů pro jejich správu a jejich kompletní digitalizace, která povede k efektivnímu řízení těchto institucí.

Změny vzdělávacího systému se týkají také připravenosti škol na distanční výuku, jejíž důležitost je, jak se v poslední době ukazuje, v rámci vzdělávacího systému naprosto klíčová. Mezi jednotlivými školami a vzdělávacími institucemi jsou velké rozdíly v kvalitě distanční výuky, což úzce souvisí s výše zmíněným vzděláváním pedagogických pracovníků, kteří si musí osvojit digitální kompetence a práci s nástroji, které umožňují efektivní proces distanční výuky. Aktuální informace naleznete na webových stránkách www.educator.cz.