Efektivní altruismus

Efektivní altruismus je globální hnutí, jehož cílem je pomocí věděckých přístupů a kritického myšlení zvyšovat efektivitu dárcovství a charitativní pomoci. V České republice se v rámci projektu Pomáhej efektivně soustředíme na pomoc neziskovým organizacím s měřením dopadů pomocí takzvané „analýzy dopadů“. Analýza dopadů je jednorázové intervence placená dárcem, jejímž cílem je nastavit kvalitní systémy měření dopadů a naučit organizaci, jak sbíraná data efektivně vyhodnocovat a aplikovat. Navrhujeme také dárcovské (CSR) strategie tak, aby odpovídaly všem požadavkům dárce a zároveň měly co největší dopad.

Více informací naleznete na webových stránkách.