EGAP

„Pojišťujeme budoucnost“

Exportní úvěrová pojišťovna EGAP byla založena v roce 1992 jako akciová společnost plně vlastněná státem. Zaměřuje se na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí, kde politické, ekonomické a právní prostředí přináší větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujících. Doplňuje tak nabídku komerčních úvěrových pojišťoven, vyplňuje stávající mezeru na trhu a působí jako standardní vývozní úvěrová pojišťovna plnící roli státního nástroje na podporu exportu.

Celkový objem podpořeného exportu EGAP aktuálně přesahuje částku 1 bilion korun. Od svého založení EGAP podpořil vývoz českých exportérů do 130 zemí světa. Pro EGAP je společenská odpovědnost důležitou součástí každodenní činnosti. Dodržování CSR patří ke klíčovým prioritám, které jsou stanovené ve Strategii EGAP na roky 2021-2025. EGAP si zakládá na odpovědném přístupu ke klientům, zaměstnancům, celé společnosti i životnímu prostředí. Jednou z priorit v rámci strategie tvoří také rovný přístup k mužům a ženám a to i ve vedení společnosti.

EGAP hodnotí dopad podpořených vývozů na společnost a snaží se maximálně eliminovat negativní společenské dopady své činnosti. S vyhodnocením vlivu vývozu na sociální prostředí je souběžně prováděno také hodnocení vlivu na životní prostředí. Při svém působení se EGAP řídí zejména pravidly Konsensu OECD.

Více informací se dozvíte na www.egap.cz.