Eko-info centrum Ostrava

Eko-info centrum Ostrava (EICO) bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Původní aktivity byly v roce 2004 rozšířeny o oblast sociálního poradenství a komunitní práce. V roce 2009 EICO získalo ocenění Společnost přátelská rodině.

Účastní se pravidelně akcí typu Den Země, Ekopouť v rámci festivalu Ekofilm, provozuje mobilní Férovou kavárnu s prodejem fair trade výrobků, pořádá ekovýchovné pobyty pro celou rodinu, od roku 2009 umisťuje komunitní kompostéry a šíří osvětu v environmentální oblasti. Od roku 2005 pořádá benefiční prezentaci NNO z ostravska „Advent plný andělů“ spojenou se získáváním financí na provoz jednotlivých organizací, od roku 2008 jako partner Statutárního města Ostrava spolupořádá přehlídku sociálních služeb „Lidé lidem“. Experti EICO dlouhodobě pracují také v oblasti genderové rovnosti, pořádají motivační semináře pro ženy po rodičovské dovolené, vytvářejí metodiky kurzů a lektorují semináře s genderovou tématikou, zpracovávají plány prosazování rovných příležitostí a genderové audity, zabývají se koučinkem a mediací.